× GİRİŞ / KATIL
tr
tr
GİRİŞ / KATIL
  • ChildOn bir sosyal girişim olarak faaliyet göstermektedir. Sosyal girişimler amaçlarına ulaşmak için kar amacı güdebilir. Bununla birlikte kar amacı gütmek, sosyal girişimler için amaca ulaştıran araçlardan biridir.

  • Bu çerçevede, ChildOn, şeffaf ve hesap verebilir ilkeler çerçevesinde operasyonel giderlerinin finansmanı için kurumsal işbirliklerine açıktır.

  • ChildOn ile yapılan içerik işbirliğinde kullanıcılara sponsorlu içerik olduğu tüm mecralarda uluslararası standartlara uygun şekilde belirtilmektedir.

  • İçerik İşbirlikleri www.childon.io sitesinde veya ChildOn sosyal medya ağlarında yapılabilir. Sitede yapılan işbirliklerinde 350*350px ve/veya 350*500px boyutunda görsel/hareketli görsel kullanımı mümkündür. Ayrıca, site içi yapılan aramalarda listelenen mekanlar arasından öne çıkarılmak mümkündür. Sosyal medyada yapılan içerik işbirliklerinde metin, görsel, hareketli görsel, link paylaşma veya videolarda sponsorluk alınması mümkündür.

  • Kurumsal işbirliklerinin kullanıcıları yanıltıcı olması, olmayan özelliklerin varmış gibi yansıtılması ChildOn ilkelerince uygun görülmemektedir.

  • Kurumsal işbirlikleri için info@childon.io adresine İşbirliği Talebinde Bulunan Kurumun Adı, İnternet Adresi, Yetkili Personel Adı Soyadı, E-posta Adresi ve Telefon Numarası ve İşbirliği Talebinin Konusunu içeren bir e-posta atılmalıdır. Talebe ChildOn ekibi tarafından en hızlı şekilde cevap verilecektir.